Cum și de ce să-ți faci testament, dacă locuiești în Marea Britanie?

În Marea Britanie și nu numai, dacă nu ai un testament valid, după moartea ta legea va stabili cum și cui îi vor fi împărțite bunurile tale, conform drepturilor succesorale. Tot legea va fi cea care va hotărî cine va avea grijă de copilul sau de copiii tăi, dacă aceștia nu vor fi atins încă vârsta majoratului.

Pentru a avea un anumit control în ceea ce privește respectarea voinței tale și modul în care bunurile pe care le deții vor fi distribuite, un testament bine realizat reprezintă o soluție eficientă. 

Indiferent că este vorba despre bani, proprietăți, drepturi de autor, acțiuni la diverse companii etc., printr-un testament îți exerciți dreptul de a stabili ce se va întâmpla cu acestea după moartea ta. De asemenea, într-un astfel de document poți decide cine va răspunde de persoanele pe care le ai în grijă, fie că este vorba despre un minor, sau despre un părinte cu o vârstă înaintată.     

Iată ce informații poți afla din articolul următor (printr-un click pe oricare din subtitlurile de mai jos, vei fi redirecționat la capitolul corespunzător):

De ce e important să-ți faci un testament

Elaborarea unui testament nu ar trebui să fie doar o preocupare a oamenilor cu averi consistente. Chiar dacă nu ești bogat  – în sensul propriu al termenului – existența acestui act va asigura un transfer corespunzător al bunurilor tale către succesori, conform voinței tale, exprimate în timpul vieții. Consideră-l un alt tip de investiție în viitor.

Iată câteva dintre avantajele pe care le aduce întocmirea unui testament:

 • decizi ce bunuri lași moștenire și cui. De exemplu, dacă locuiești în Anglia și ai un copil dintr-o căsătorie anterioară, acesta poate fi eliminat dintre succesori, dacă nu există un testament. Conform legii, dacă averea ta valorează mai puțin de £270.000, soțul sau soția supraviețuitoare va primi toate bunurile. Dacă și acesta sau aceasta are un copil dintr-o altă căsătorie, el poate primi moștenire și partea ta de avere, după ce părintele său va înceta din viață. Deci inexistența unui testament generează un fel de vid procedural, care va fi suplinit de prevederile legislației în vigoare, uneori fără legătură cu voința ta      
 • poți numi moștenitori cu care nu te înrudești și care implicit nu ar putea beneficia de niciunul din bunurile tale, în lipsa unui asemenea document 
 • poți numi drept moștenitor un partener de viață, chiar dacă nu sunteți căsătoriți sau nu ați încheiat un parteneriat civil. Dacă nu ai testament, partenerul tău poate să nu primească nimic din masa succesorală, chiar dacă ați locuit împreună o perioadă îndelungată
 • poți recunoaște copii ca fiind ai tăi 
 • poți numi tutori sau persoane care vor avea grijă de copiii tăi
 • poți exclude persoane cărora altfel, conform legii, li s-ar putea cuveni o parte din averea ta
 • poți trasa și alte dispoziții, fără legătură cu masa succesorală, în limitele acceptate de lege
 • în anumite condiții, valoarea taxelor aferente moștenirii („inheritance tax”) vor fi mai mici
 • întocmirea unui testament complet și valid din punct de vedere legal se poate dovedi o soluție mai ieftină și mai eficientă decât administrarea unei averi în condițiile în care nu există un asemenea act  
 • deși uneori testamentele pot fi atacate, de obicei instanțele judecătorești sunt reținute când vine vorba de a interveni în prevederile trasate în cadrul acestora. Prin comparație, lucrurile se schimbă atunci când nu există un testament și legea devine cea care dictează ce se va întâmpla cu bunurile tale.

Cum îți vor fi împărțite bunurile în UK, dacă nu lași un testament

După cum am menționat, dacă nu lași testament după moartea ta („intestate”), legea va dicta cine și ce anume va primi, în funcție de mai multe criterii:

 • regiunea în care locuiești. Pentru Anglia și Țara Galilor legea funcționează la fel. Ea este puțin diferită în Scoția și în Irlanda de Nord
 • dacă partenerul legal îți supraviețuiește
 • dacă ai copil / copii, nepoți sau alți descendenți direcți
 • valoarea averii.

În această secțiune a site-ului Guvernului Marii Britanii, în funcție de circumstanțele tale, poți vedea cine îți va moșteni bunurile și în ce proporție, după cum spune legea.    

Ce ar trebui să conțină un testament

Conform legii, în cadrul unui testament ar trebui să menționezi cel puțin:

 • cine vor fi beneficiarii averii tale
 • cine va avea grjiă de copilul sau de copiii tăi, în cazul în care aceștia sunt minori 
 • cine va fi executorul testamentar. Executorul este o persoană pe care o împuternicești să ducă la îndeplinire dispozițiile testamentare și să administreze patrimoniului succesoral („estate”). Dacă nu desemnezi un executor prin testament, acesta va fi numit după criterii legale
 • cine va beneficia de bunurile tale dacă succesorii pe care i-ai indicat în testament încetează din viață înaintea ta. 

Cum să-ți redactezi testamentul în UK

Testamentul îl poți scrie chiar tu, în calitate de testator. Trebuie să urmezi însă anumite reguli în ceea ce privește întocmirea lui. Dacă acesta nu respectă toate condițiile impuse prin lege, asta poate atrage după sine nulitatea absolută a actului. În funcție de complexitatea testamentului, ar fi nimerit să ceri ajutorul unui profesionist în domeniu. 

Testamentul trebuie redactat pe hârtie, deci este necesară existența lui în format fizic și semnat atât de către testator, cât și de doi martori. Legea prevede ca martorii să fie prezenți simultan și să constate iscălirea documentului. 

testament in uk marea britanie 5632

Deși este cea mai costisitoare variantă, e indicat să soliciți asistență juridică în procesul de întocmire a testamentului, mai ales dacă:

 • deții o proprietate împreună cu o persoană cu care nu ești căsătorit, sau care nu îți este partener civil
 • deții o afacere: firmă, companie etc. 
 • vrei să lași bani sau bunuri imobiliare unei persoane de care răspunzi și care nu-și poate purta singură de grijă (un copil, o rudă cu dizabilități, un părinte în etate etc.)
 • există foști membri ai familiei care ți-ar putea revendica o parte din bunuri (de exemplu, un fost soț sau o fostă soție)
 • trebuie să plătești taxă de moștenire („Inheritance Tax”). Această taxă se achită de obicei pentru averi a căror valoare depășește £325.000 
 • reședința ta permanentă este în afara Marii Britanii
 • nu ești cetățean al Marii Britanii
 • ești rezident al Marii Britanii, dar deții proprietăți în afara acestei țări.

Chiar dacă situația ta nu e atât de complicată, cu ajutorul unui specialist în domeniu vei evita greșelile pe care le fac în mod frecvent mulți dintre cei care aleg să-și redacteze singuri testamentele. 

Dacă testamentul va fi întocmit de un avocat specializat, acesta implicit te va consilia și va avea grijă să nu existe omisiuni în cuprinsul documentului. Astfel, vor exista mai puține șanse ca ulterior să apară neclarități sau dispute între moștenitori.

Citizens Advice subliniază care sunt unele dintre aceste erori și omisiuni:

 • necunoașterea condițiilor pe care testamentul trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi considerat valid din punct de vedere legal
 • efectuarea unor modificări ale testamentului, în absența unor martori și implicit fără semnăturile acestora. Într-unul din subcapitolele următoare vom descrie modalitatea corectă prin care se pot aduce modificări testamentului 
 • omiterea includerii anumitor proprietăți, sume de bani etc. Dacă se întâmplă acest lucru, distribuirea ulterioară a bunurilor respective va fi făcută ca și cum nu ar exista un testament
 • lipsa unor clauze foarte importante, ca de pildă ce se va întâmpla cu patrimoniul succesoral dacă unul sau mai mulți moștenitori încetează din viață înaintea testatorului. O altă clauză importantă este cea referitoare la executorul / executorii testamentari. Va trebui specificat cine va putea prelua responsabilitatea acestuia / acestora, în cazul în care niciunul nu va mai fi în viață în momentul în care ar trebui să ducă la îndeplinire voința testatorului.

În Marea Britanie, poți de asemenea apela și la serviciile unei firme care se ocupă cu scrierea testamentelor. Este o opțiune mai ieftină decât consilierea juridică în acest sens. Caută online „will writing service” și alege profesioniști acreditați. Verifică dacă fac parte din Society of Will Writers sau Institute of Professional Willwriters

Aceste servicii pot fi accesate și online – unde există drafturi predefinite, personalizate în funcție de fiecare client în parte. De asemenea, te poți întâlni personal cu acești profesioniști. 

Ține cont însă că acest gen de servicii se pretează mai ales în cazul testamentelor simple, fără complicații legate de starea ta civilă, de natura bunurilor etc. 

Nu uita că, oricine l-ar întocmi, testamentul va trebui semnat și de doi martori, prezenți simultan. 

Testamentul în România

În România, legea recunoaște în principal două tipuri de testament:

1. Testamentul autentic – care este întocmit de un notar public. Acesta are obligația de a-l înscrie în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților (RNNEL). RNNEL este un registru electronic al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Doar un testament autentificat de un notar este înscris în RNNEL, cu mențiunea că în respectivul registru electronic nu este înregistrat conținutul propriu-zis al testamentului, ci doar informațiile care conduc la găsirea documentului.

Cel mai important avantaj al testamentului autentic este acela că, fiind elaborat de un notar public și înscris în RNNEL, acesta va fi mai greu de contestat, de anulat și de pierdut. În afară de testator în prezența notarului, nimeni nu poate avea acces la registrul electronic și la conținutul testamentului. Această modalitate de realizare a testamentului implică însă costuri.

2. Testamentul olograf – care este scris de mâna testatorului, datat și semnat de către acesta. Nu se acceptă variante în care testamentul este tehnoredactat și doar semnat de testator.

Deși atât testamentul autentic, cât și cel olograf pot fi păstrate de notari, testamentul olograf nu este înscris în RNNEL, ceea ce îl poate face mai vulnerabil. În plus, în acest caz există posibilitatea ca moștenitorii și / sau executorii să nu știe de existența lui.

Cum poți asigura caracterul legal al testamentului

În Anglia și în Țara Galilor, legea care reglementează procesul de întocmire a testamentelor este Wills Act 1837. Conform acesteia, pentru ca testamentul să fie considerat legal, trebuie îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • în calitate de testator, să ai cel puțin 18 ani 
 • să faci testamentul de bunăvoie și fiind în deplinătatea facultăților mintale
 • testamentul să fie întocmit în scris
 • să fie semnat de către testator (sau de către persoana desemnată de testator, în prezența acestuia)
 • să fie semnat de doi martori care au împlinit 18 ani, prezenți simultan. Legea actuală permite executorului testamentar fie și martor, însă nu dacă acesta este în același timp și moștenitor. Niciunul dintre beneficiarii patrimoniului succesoral nu poate fi martor. Prezența ca martor a unuia sau mai multor moștenitori reprezintă un viciu de procedură, care va atrage după sine nulitatea testamentului. Conform legii, nu poți lăsa nimic prin testament martorilor și nici soților sau soțiilor acestora
 • să fie semnat de cei doi martori, în prezența testatorului. 

Noi reglementări pentru întocmirea testamentelor în perioada pandemiei COVID-19

Conform noilor reglementări, care se aplică testamentelor întocmite începând cu data de 31 ianuarie 2020, în Anglia și în Țara Galilor martorii pot constata semnarea testamentului și de la distanță, prin videoconferință. 

Aceste noi hotărâri au luat naștere în urma restricțiilor impuse de pandemia COVID-19 și au efect până pe 31 ianuarie 2022. Intervalul de timp în care aceste noi reglementări vor fi în vigoare poate fi scurtat sau extins, în funcție de modul în care vor evolua celelalte măsuri legislative în perioada pandemiei. 

Dacă martorii nu pot fi prezenți fizic în momentul semnării, trebuie ca aceștia să îl poată vedea clar pe testator în timp ce acesta semnează documentul și să confirme verbal acest lucru. Totul va trebui înregistrat. 

testament in uk marea britanie 2

În egală măsură, atât testatorul (sau persoana pe care acesta a ales-o să semneze în locul său) cât și martorii trebuie să se asigure că vor semna același document. Semnăturile electronice nu vor fi permise, deci doar cele olografe sunt acceptate. 

Oamenii sunt totuși sfătuiți ca, în măsura în care există posibilitatea, testamentul să fie întocmit în mod convențional, conform legii Wills Act 1837

Revizuirea testamentului

Considerând schimbările care intervin atât în viețile fiecăruia dintre noi, cât și în ceea ce privește legislația – aici, dreptul civil – aproximativ o dată la cinci ani ar trebui să faci o reexaminare a testamentului. În cazul oricărei schimbări aduse acestuia, trebuie urmat același protocol în ceea ce privește semnarea și martorii. 

Iată care sunt câteva dintre situațiile în care este recomandat să-ți reactualizezi, sau chiar să-ți refaci testamentul, după caz:

 • te căsătorești sau închei un parteneriat civil. În acest caz, orice testament pe care l-ai făcut anterior va fi anulat
 • divorțezi sau te desparți
 • ai unul sau mai mulți copii
 • vinzi, donezi sau faci cadou anumite bunuri și proprietăți pe care le deții
 • moștenești proprietăți, bani sau alte bunuri
 • dacă executorul pe care l-ai desemnat încetează din viață.

În cazul în care intervin schimbări majore care conduc la realizarea unui nou testament, în cadrul acestuia va trebui specificat că testamentul anterior va fi anulat. De altfel, vechiul testament va trebui și distrus. 

În ce condiții îți poți modifica testamentul

Nu poți face modificări, corectări sau completări ale testamentului după ce acesta a fost semnat de martori. Singura posibilitate în acest sens este cea oficială, în termenii prevăzuți de lege. Această intervenție asupra testamentului poartă denumirea de codicil.

Codicilul este un document care se atașează testamentului și face referire la acesta, descriind schimbarea sau schimbările intervenite într-una sau mai multe dintre clauzele lui. Poți întocmi un număr nelimitat de astfel de documente.  

Codicilul trebuie semnat de asemenea în prezența a doi martori, protocolul de iscălire a acestuia fiind același ca în cazul testamentului. 

Considerând acest lucru și faptul că în zilele noastre orice document poate fi scris rapid (dacă nu este vorba despre un testament olograf), o soluție mai eficientă ar putea fi refacerea completă a testamentului. Dacă ți-ai făcut testamentul inițial cu ajutorul unui jurist, acesta nu-ți va percepe un comision substanțial mai mare pentru refacerea lui completă, comparativ cu cel perceput pentru redactarea unui codicil.     

Unde e recomandabil să păstrezi testamentul 

După ce ți-ai făcut testamentul, ar trebui să hotărăști și unde îl vei păstra. Nu uita să-ți informezi din timp executorul cu privire la locul în care se află actul. 

Deși acum poate părea amuzant, cel mai sigur este să-l înștiințezi în scris. Probabil vor trece mulți ani până va fi nevoie ca executorul să întreprindă ceva în acest sens. Puteți evita astfel dificultățile care vor decurge ulterior, în cazul în care testamentul nu va putea fi găsit. 

Îți poți ține testamentul:

 • acasă, împreună cu celelalte documente importante. E gratis, dar și relativ riscant, pentru că ar putea fi aruncat, pierdut sau distrus  
 • la un avocat sau la un birou notarial. Dacă ți-ai făcut testamentul cu ajutorul unui jurist, cu acordul tău, acesta poate ține originalul, iar tu vei primi o copie. Comisionul perceput pentru depozitare va fi probabil cuprins în cel al elaborării documentului. Chiar dacă niciun jurist nu a participat la realizarea testamentului, există case de avocatură sau notari care oferă contra cost serviciul de păstrare a acestuia 
 • la o firmă care oferă servicii de redactare a testamentelor. Prețurile percepute de acestea sunt de obicei mai mici decât cele practicate de avocați. Pe de altă parte, aceste companii sunt mai puțin reglementate decât juriștii. Dacă apelezi la o firmă care se ocupă cu elaborarea unor astfel de acte, asigură-te că este autorizată și că are profesioniști bine pregătiți
 • contra unei taxe de £20, pentru păstrarea testamentului (și a tuturor codicilelor aferente, dacă este cazul) poți utiliza Probate Service. Acesta este un department condus de HM Courts & Tribunals Service (HMCTS). Avantajul păstrării testamentului la HMCTS este că nu vei mai avea grija acestuia dacă te muți în altă regiune din UK, așa cum ar putea fi cazul dacă îl ții la un birou de avocatură. Dacă ai întrebări, poți suna la HMCTS, la numărul de telefon 0300 303 0648, de luni până vineri, între orele 09:30 a.m. – 5 p.m 
 • la bancă, cu toate că aceasta n-ar fi cea mai înțeleaptă alegere. Deși o cutie de depozitare, bine păzită într-o instituție bancară, este de multe ori o opțiune sigură pentru păstrarea unui act important, în cazul testamentului nu reprezintă o variantă ideală. Dacă îl ții la bancă, funcționarii acesteia nu vor putea deschide cutia de depozitare decât după ce executorul obține în mod oficial permisiunea de a-ți administra averea. Ca să poată aplica pentru asta, executorul are nevoie de testament, în original.

Legea nu te obligă să-ți păstrezi testamentul într-un loc anume. Alege varianta cea mai convenabilă pentru tine. Ține totuși cont că este vorba despre un act juridic, care ar trebui păstrat în condiții de siguranță. 

Obligațiile executorului testamentar

După cum am menționat, executorul testamentar este persoana pe care o desemnezi să-ți gestioneze bunurile, să asigure corecta împărțire a acestora etc., conform celor pe care le-ai indicat în testament. Executorul este obligat prin lege să acționeze în interesul persoanei decedate, prin respectarea dorințelor exprimate de aceasta în cadrul testamentului. Concret, executorul testamentar pune în practică voința testatorului.

Pot exista cazuri în care moștenitorii nu pot, nu vor sau nu știu cum să execute dispozițiile trasate în testament. Prin numirea unuia sau mai multor executori, îi vei degreva pe cei care-ți vor dobândi bunurile de sarcinile respective – care uneori pot fi destul de complexe și de greu de îndeplinit.

De multe ori însă, această responsabilitate îi revine chiar unuia dintre moștenitori. În cazul unui părinte care are mai mulți copii adulți, fiecare dintre aceștia poate fi numit executor. Această variantă este însă mai complicată, pentru că poate presupune elaborarea unui volum mai mare de documente. În plus, în funcție de situațiile pe care le vor avea de gestionat, ar putea fi nevoie ca toți executorii să semneze în original acte, formulare etc. Uneori acest lucru s-ar putea dovedi anevoios, mai ales dacă nu locuiesc în aceeași țară. 

Executorul trebuie de asemenea să se asigure că toate toate taxele și posibilele datorii pe care le aveai sunt achitate. În România, datoriile și toate celelalte obligații pe care le avea testatorul poartă denumirea de „pasivul moștenirii”. „Activul moștenirii” este reprezentat de drepturile materiale ce reies din patrimoniul succesoral.

În funcție de complexitatea testamentului și de valoarea averii pe care o lași în urmă, e bine să ții legătura cu viitorul executor testamentar. Considerând faptul că acesta va avea o mare răspundere, îi poți înlesni astfel munca. Încă din timpul vieții tale, executorul ar trebui cel puțin să știe care sunt datele de contact ale celor care te-au asistat la întocmirea testamentului (avocat, notar etc.) și unde păstrezi documentul. 

O cât mai mare transparență în ceea ce privește intențiile tale poate de asemenea facilita procesul de distribuire ulterioară a bunurilor. De aceea, e recomandabil să vorbești despre asta cu viitorii tăi moștenitori.

Întregul proces legal și financiar de obținere a permisiunii și de gestionare a patrimoniului succesoral al unei persoane decedate se numește „probate” în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord și „confirmation” în Scoția.

Cât costă întocmirea unui testament în UK

Costurile aferente întocmirii unui testament depind de modul în care alegi să-l faci.  

Dacă, din motive de siguranță, optezi pentru asistență de specialitate în elaborarea testamentului, juriștii din acest domeniu aplică tarife care variază în funcție de complexitatea documentului. Ideal ar fi să testezi piața și să vezi tarifele practicate măcar de câteva birouri de avocatură.

În mare, dacă optezi pentru asistență de specialitate, pentru un testament simplu ai putea plăti între £150 și £250 (prețurile includ TVA). Dacă circumstanțele tale sunt mai complexe, asta va atrage după sine o mai mare dificultate în elaborarea testamentului, ceea ce se va reflecta în costul acestuia. 

testament in uk marea britanie 4

De exemplu, dacă ești divorțat, ai copii dintr-o căsătorie anterioară, deții afaceri sau proprietăți peste hotare etc., comisionul aferent întocmirii unui testament de către un jurist poate ajunge la câteva sute de lire.

În funcție de regiunea în care locuiești, poți găsi avocați la marile asociații de avocatură din UK:

Site-ul Citizens Advice menționează că unii avocați renunță la comisioanele lor, sumele respective mergând către diferite organizații caritabile. Practic, dacă nu vrei să dai banii unui avocat pentru elaborarea testamentului, te poți înscrie într-un astfel de program, făcând o donație. 

Pe baza acesteia, testamentul îți va fi întocmit de către un jurist participant în cadrul programului. Donațiile pleacă de la aproximativ £100 pentru un testament simplu. Pentru mai informații, urmărește site-urile:

 • Free Wills Month – program care se va derula în luna octombrie, 2020
 • Will Aid – programul se desfășoară anual, în luna noiembrie. În fiecare an, începând cu data de 1 septembrie, Will Aid postează lista cu avocații participanți. Pe această pagină a site-ului Will Aid îți poți lăsa numele, adresa de e-mail, alături de numele orașului în care locuiești și de codul tău poștal. Astfel vei primi o notificare imediat ce datele de contact ale juriștilor respectivi vor fi publicate. În această perioadă (luna septembrie, 2020) poți găsi deja în zona ta un avocat înscris în program, introducând codul poștal în această secțiune a site-ului Will Aid 
 • Will Relief Scotland.   

În România, tariful aplicat de notari pentru încheierea unui testament în formă autentică se încadrează aproximativ între 200 – 250 de lei. Vei plăti circa 20 de lei pentru eliberarea unei copii legalizate.    

Rodica Iuliana © Diaspora-UK


CITEȘTE ȘI...

Close
Close