Vizele pentru cei care vor să-și deschidă firme în UK în 2021

Guvernul UK introduce din ianuarie 2021 proceduri noi de obținere a vizelor pentru întreprinzătorii străini care vor să-și extindă afacerile în Marea Britanie sau să-și deschidă prima lor firmă.

Traseele de obținere a vizelor pentru aceștia intră în categoriile Inovatori şi Start-up-uri, fiind gândite în aşa fel încât să atragă talentul antreprenorial în Marea Britanie, precum şi ideile noi de afaceri, precizează Ambasada UK la București.

Niciunul dintre cele două trasee nu are o limită superioară şi ambele sunt deschise pentru persoane fizice sau echipe care doresc să deschidă o afacere inovatoare în Marea Britanie.

Viza pentru inovatori (Innovator Route)

Acest traseu se aplică oamenilor de afaceri cu mai multă experienţă care au lucrat deja într-un domeniu şi caută să deschidă o afacere nouă, inovatoare în Marea Britanie. Această viză este valabilă 3 ani iniţial şi poate fi prelungită.

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să aibă o idee de afaceri inovatoare, viabilă şi care poate creşte ulterior, sprijinită de un organism de atestare agreat de Ministerul de Interne. Organismele de atestare sunt fie furnizori de studii superioare, fie organizaţii de afaceri care au un istoric de sprijinire a întreprinzătorilor cu sediul în Marea Britanie şi au sprijinul unui minister. Organismele de atestare evaluează fiecare cerere pentru a se asigura că este vorba de ceva inovator, viabil şi care poate creşte ulterior şi apoi vor răspunde de monitorizarea progreselor firmei căreia îi acordă sprijinul lor. Lista completă a organismelor de atestare se găseşte aici.

De asemenea, solicitanții trebuie să demonstreze un nivel de finanţare necesar pentru investiţia în firma lor (nivelul actual este 50.000 lire) și că dispun de mijloacele financiare pentru a-şi acoperi costurile de trai, în afară de cazul în care locuiau deja în Marea Britanie cu 12 luni înainte de depunerea cererii. La ora actuală, aceste fonduri se ridică la 1.270 lire pentru solicitantul principal, plus alte cheltuieli pentru aparţinători. Finanţarea trebuie să fi fost deţinută pe o perioadă de 28 de zile consecutiv.

Ca și în cazul celorlalte aplicații pentru vize, solicitanții trebuie să stăpânească limba engleză la nivelul mediu B2 (aşa cum este definit în Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi străine).

Viza pentru start-up (Start-Up Route)

Această viză se aplică persoanelor care doresc să-şi deschidă prima lor firmă, dar în Marea Britanie. Viza este valabilă 2 ani iniţial, dar solicitanţii pot ulterior să treacă în categoria Inovator, dacă îndeplinesc acele condiţii.

Solicitanţii trebuie să aibă o idee de afaceri inovatoare, viabilă şi care poate creşte ulterior, sprijinită de un organism de atestare agreat de Ministerul de Interne, procedurile și lista fiind aceleași ca pentru vizele de inovator.

De asemenea, solicitanții trebuie să demonstreze că au mijloacele financiare pentru a-şi acoperi costurile de trai, în afară de cazul în care locuiau deja în Marea Britanie de 12 luni înainte de depunerea cererii. La ora actuală, aceste mijloace se ridică la 1.270 lire pentru solicitantul principal, plus alte cheltuieli pentru aparţinători. Finanţarea trebuie să fi fost deţinută pe o perioadă de 28 de zile consecutiv.

Cerința de cunoaștere a limbii este aceeași ca pentru vizele acordate inovatorilor.

Matei Chivu © 16.11.20


CITEȘTE ȘI...

Close
Close