Noi măsuri de protecție pentru românii care lucrează în străinătate

Guvernul României a adoptat miercuri o ordonanță care vizează creșterea protecției cetățenilor români care lucrează în străinătate, indiferent de genul de contract, care introduce obligații suplimentare pentru firmele de intermediere a forței de muncă și înăsprește sancțiunile pentru acestea.

Experiențele de până acum ne-au arătat că încă există vulnerabilități atunci când lucrătorii din România pleacă să muncească în alte țări. Insuficienta reglementare a modului de plasare a forței de muncă în străinătate poate avea consecințe negative asupra siguranței, sănătății și chiar asupra vieții lucrătorilor”, afirmă Raluca Turcan, ministrul muncii.

Firmele de intermediere au obligația de a le asigura lucrătorilor români care pleacă în străinătate toate informațiile referitoare la condițiile speciale de intrare în statul de destinație, respectiv la regulile speciale care trebuie respectate, conform legislației statului de destinație, în condițiile existenței unui risc epidemiologic.

Pentru a evita situațiile în care lucrătorilor români nu li se permite intrarea în statul de destinație, firmele trebuie să se asigure, înainte de plecarea lucrătorilor, că aceștia dispun de toate informațiile și documentele necesare.

Se modifică și definiția medierii, ca activitate prin care este pus în legătură angajatorul străin cu lucrătorul român care dorește să muncească în străinătate, fără nicio trimitere limitativă la tipul contractului de muncă, având în vedere legislația diferită a statului de destinație în privința angajărilor.

Indiferent dacă românii apelează la o firmă de intermediere cu sediul în România sau la una stabilită în alt stat UE și indiferent care este statul de destinație unde vor munci lucrătorii români, firmele trebuie să efectueze gratuit medierea, fără a percepe comisioane, tarife sau taxe. Contractele de mediere se încheie în formă scrisă, iar firma trebuie să asigure încheierea contractului individual de muncă sau a documentului echivalent din statul de destinație atât în limba statului de destinație, cât şi în limba română. Contractul trebuie pus la dispoziţia lucrătorului român înainte de plecarea acestuia din țară.

Dacă firma intermediază plasarea a mai mult de 10 lucrători care vor munci în același loc, firma are obligația să le asigure transportul prin intermediul firmelor autorizate să efectueze transport internațional de persoane.

Agenții de plasare și furnizorii de servicii au acum și obligația de a anunța inspectoratul teritorial de muncă din România cu cel puțin cinci zile lucrătoare anterioare plecării din țară a lucrătorilor, pentru a facilita astfel verificarea condițiilor în care aceștia sunt plasați la muncă în străinătate.

Atât contractul de mediere, cât și copia contractului individual de muncă sau a documentului echivalent vor fi păstrate obligatoriu la sediul din România al furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate, pentru o perioadă de trei ani de la data încetării acestora, și vor fi puse la dispoziţia inspectorilor de muncă în cazul unui control.

Ordonanța de urgență stabilește și obligația transmiterii, lunare, până la data de 5 a lunii următoare, a unei situaţii privind contractele de mediere încheiate şi persoanele angajate în străinătate, pentru identificarea în timp util a cazurilor de nerespectare a clauzelor contractuale ori a unor posibile tratamente inadecvate. Până acum, această raportare era făcută trimestrial.

Sancțiunile pentru furnizorii de servicii de plasare și agenții de plasare a forței de muncă în străinătate în cazul nerespectării prevederilor legale sunt cuprinse între 5.000 și 30.000 de lei.

Eva Iorga © 29.04.21


CITEȘTE ȘI...

Close
Close