Pensie în UK. Când, cum și cât poți primi pensie dacă ai muncit în UK

pensie in uk 11

Așadar, ai trăit și ai lucrat în Marea Britanie, dar te-ai întors în România și e timpul acum să aplici pentru o binemeritată pensie de stat? Ești sigur că ai împlinit limita legală de vârstă pentru pensionare? Poți afla răspunsul la această întrebare folosind aplicația “Când mă pot pensiona?” de pe site-ul oficial al CNPP – fă click aici. Dacă ești curios ce sumă ai putea primi ca pensie din UK, articolul de față este pentru tine.

Există două cazuri posibile:

 1. Ai lucrat în Marea Britanie dar și în România (cu contract de muncă legal – sau cum se spunea pe vremuri: cu “Carte de muncă”), indiferent în ce perioadă
 2. Nu ai muncit deloc în România

Iată ce informații poți afla în articolul de față: (dacă faci click pe oricare dintre subtitlurile de mai jos vei fi redirecționat la capitolul corespunzător).

Ai lucrat în România și în străinătate?

În această situație dosarul de pensie se depune în România, iar CNPP se va ocupa de adunarea tuturor dosarelor care atestă contribuțiile pe care le-ai plătit – din toate țările în care ai mai lucrat în afară de România (presupunând că sunt mai multe) – sau doar din Marea Britanie (dacă aceasta este singura țară străină în care ai lucrat).

Documentele necesare pentru dosarul de pensie în UK

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme)
 • carnetul de muncă (original şi copie)
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie)
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie)
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie)
 • livretul militar (original şi copie)
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)
 • adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme)
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie)
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Pentru mai multe informații poți folosi și numărul de telefon al CNPP: 0800 826 727. Sau, dacă preferi, poți întreba un consultant, prin intermediul formularului pus la dispoziție pe site-ul CNPP (linkul este disponibil aici).

pensie in uk 12

“Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depune, începând cu data îndeplinirii condiţiilor, la casa teritorială de pensii, în a cărei rază domiciliază persoana.”

Documentele pot fi descărcate de pe site-ul CNPP de aici și depuse online (după ce ți-ai creat un cont).

Pentru a-ți crea un cont online, trebuie completat formularul de pe site (fă click aici) cu nume şi prenume, cod numeric personal (CNP), adresa de e-mail, serie și număr act de identitate, adresa de domiciliu. După introducerea codului CAPTCHA, care are doar rolul de a demonstra că nu ești un robot, dai click pe butonul de finalizare formular. Documentul trebuie printat și semnat, pentru că încă în multe instituții din România semnătura electronică nu este o opțiune… De aceea, va mai fi necesară:

 • deplasarea în persoană la oficiul Casei de Pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie. Nu uita formularul printat și semnat!
 • deplasarea unei alte persoane împuternicite, care îți poate administra contul, cu documentele justificative în original şi copie, așadar în afara actului de identitate și a formularului printat și semnat, este vorba și de o împuternicire semnată la notar

NU UITA: vei avea nevoie de documentele aplicației în original și copie!

După procesarea datelor, vei primi prin email un nume de utilizator și o parolă cu care te vei putea loga la contul tău online. Apoi vei putea depune documentele necesare, îți vei putea modifica datele personale – dacă este cazul, poți primi notificări, poți afla informații privind biletele de tratament și odihnă, ba chiar poți completa online cereri pentru bilete de tratament etc.

În concluzie, chiar dacă inițial presupune un drum până la Casa de Pensii, acest efort te poate scuti de multe alte eventuale și probabile drumuri la Casa Națională de Pensii Publice (ca să nu mai menționăm și așteptatul la cozi interminabile)!

Cum și cât primești pensie în România

Pentru că este explicat suficient de clar, cităm de pe site-ul oficial al Casei de Pensii: “În sistemul public de pensii din România plata pensiei se face lunar, în moneda naţională, personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială. 

Plata prin conturi curente sau conturi de card se face începând din data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare.”

Întrebarea pe care ne-o punem toți este, firește: ce sumă o să primesc, așadar cât este pensia în România?

Formula de calcul a pensiei în sine nu este foarte complicată:

 • cuantumul pensiei se află prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie
 • din septembrie 2020 punctul de pensie a ajuns la 1.442 lei

Însă calcularea punctajului mediu anual e destul de complicată. Dar nu-ți fă griji: calculele respective vor fi făcute de funcționații Casei de Pensii care îți vor procesa dosarul.

Dacă nu te interesează toate aceste calcule, îți recomandăm să sari direct la următorul capitol al articolului nostru.

Așadar, punctajul mediu anual se calculează:

 • “prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare
 • numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărţirea la 12 rezultă punctajul anual al asiguratului în anul respectiv
 • Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică”

Cu alte cuvinte:

 • în fiecare lună, se determină statistic un salariu mediu brut (spre exemplu, în decembrie 2019 Institutul National de Statistică a calculat un salariu lunar mediu brut de 5.465 lei)
 • Să presupunem că ai avut salariul brut de 3.000 de lei. Așadar, punctajul lunar va fi egal cu salariul tău lunar brut împărțit la salariul mediu anual brut
 • Ceea ce rezultă că pentru luna decembrie 2019 punctajul tău lunar (P.L.12) va fi de 3000 lei : 5465 lei = 0,55. Deci, P.L.12 = 0.55 puncte

Punctajul anual (P.A.) se calculează adunând punctajele lunare pentru cele douăsprezece luni ale anului, pe care le împărțim la 12, pentru a face media. Să presupunem că punctajul tău lunar pentru anul 2019 a fost:

 • P.L.1 (Ianuarie) = 0.50
 • P.L.2 (Februarie) = 0.50
 • P.L.3 (Martie) = 0.51
 • P.L.4 (Aprilie) = 0.51
 • P.L.5 (Mai) = 0.52
 • P.L.6 (Iunie) = 0.52
 • P.L.7 (Iulie) = 0.53
 • P.L.8 (August) = 0.53
 • P.L.9 (Septembrie) = 0.54
 • P.L.10 (Octombrie) = 0.54
 • P.L.11 (Noiembrie) = 0.55
 • P.L.12 (Decembrie) = 0.55

Așadar, pentru anul 2019, P.A.2019 = (P.L.1+ P.L.2+…+ P.L.12) : 12. 

Rezultă că P.A.2019 = 6.30 : 12 = 0.52 puncte

Să presupunem că ai cotizat în România timp de 10 ani, iar punctajele tale anuale au fost: P.A.1 = 0.48, P.A.2 = 0.48, P.A.3 = 0.49, P.A. 4 = 0.49, P.A.5 = 0.50, P.A.6 = 0.50, P.A.7 = 0.51, P.A.8 = 0.51, P.A.9 = 0.52, P.A.10 = 0.52 puncte. Așadar, punctajul mediu anual (P.M.A.) = (0.48 + 0.48 +…+ 0.52) : 10 = 5.00 : 10 = 0.50 puncte.

Pensia ta va fi: P.M.A. înmulțit cu punctul de pensie, adică 0.50 x 1442 lei = 721 lei / lună. 

Nu ai lucrat niciodată în România ci doar în UK?

Atunci dosarul de pensie trebuie depus în ultima țară în care ai muncit. În acest caz casa de pensii din țara străină respectivă se va ocupa de întregul proces. Presupunem că te-ai mutat înapoi în România după ce ai muncit mai mulți ani în Marea Britanie. Iată ce condiții trebuie să îndeplinești ca să te califici pentru o pensie de la statul britanic.

Criterii de eligibilitate pentru a primi pensie în UK

 • Vârsta pentru bărbați: data nașterii – după 6 aprilie 1951 (inclusiv)
 • Vârsta pentru femei: data nașterii – după 6 aprilie 1953 (inclusiv)
 • Cotizație de minim 10 ani la sistemul național de pensii – National Insurance Number (aceștia pot fi și “pe bucăți”, nu este necesar să fie neîntrerupți)
 • În caz că durata cotizației este mai mică de zece ani, va fi calculat un procent proporțional duratei de cotizare.

Cum aplici

Dacă locuiești încă în UK, vei primi o scrisoare oficială cu cel puțin două luni înainte de data pensionării, prin care vei fi anunțat că este timpul să aplici pentru pensia de stat.

Dacă însă te-ai mutat deja înapoi în România, aplicația este puțin diferită: va trebui să-ți depui dosarul de pensie online, cu circa 4 luni înainte de îndeplinirea condițiilor și de împlinirea vârstei de pensionare. Linkul de care ai nevoie îl găsești aici

Dacă preferi mai mult varianta în scris, descarcă documentelor necesare de aici, apoi scoate-le la imprimantă, completează-le și apoi expediază-le la adresa poștală indicată în formular. 

Contul bancar în care vei primi pensia din UK

Pensia îți va fi plătită, după cum preferi:

 • fie în contul bancar din România (va trebui să incluzi în formularul de pensionare numărul tău de cont (IBAN) și codul tău de identificare bancară (BIC)
 • fie într-un cont bancar din UK

Dacă primești banii în România, pensia va fi plătită în lei, ceea ce poate duce la diferențe din cauza conversiei valutare. 

În cazul în care îți schimbi datele personale (cum ar fi adresa de corespondență sau contul bancar), aceste schimbări trebuie imediat anunțate fie telefonic, fie printr-o scrisoare expediată prin poștă. 

Frecvența plăților pensiei

Poți alege ca pensia să-ți fie virată în cont la fiecare 4 sau 13 săptămâni. Doar în cazul în care pensia de stat este mai mică de 5 lire, atunci ea va fi plătită într-o singură tranșă, în luna Decembrie. 

Valoarea pensiei în UK

Anul acesta (2020) valoarea maximă a pensiei de stat din Marea Britanie este de 175,20 lire pe săptămână.

Poți verifica oricând situația pensiei tale de stat din UK

 • dacă accesezi acest link. Fă click pe butonul verde “Start now”
 • bifează prima opțiune: “State Pension age – including Pension Credit qualifying age”
 • apasă pe “Next step”
 • introdu data ta de naștere
 • fă click pe “Next step”

Poți de asemenea contacta Centrul Internațional de Pensii (International Pension Centre – IPC)

 • folosind formularul online de aici
 • sau telefonând la numărul +44 (0) 191 218 7777, de luni până vineri între orele 9.30 – 15.30

Pentru mai multe informații despre pensia în UK, vezi articolele noastre de aici și aici.

Îți dorim mult succes și… o pensie tihnită!

Dorin David © Diaspora-UK


CITEȘTE ȘI...

Close
Close