Vizele de studii în UK. Cum se obțin începând din 2021

Marea Britanie va continua să primească și începând din 2021 studenţi talentaţi şi cu potenţial mare în universităţile sale şi alte forme de învăţământ superior, colegii pentru educaţie continuă şi limba engleză, precum şi instituţii de învăţământ independente.

Nu există o limită superioară a numărului de studenţi străini care pot veni în UK la studii.

Pentru a obţine o viză de studii, solicitanţii vor trebui să demonstreze că li s-a oferit un loc la un curs desfăşurat de o instituţie de învăţământ acreditată, lucru ce se poate demonstra cu ajutorul unei confirmări de primire la studii (Confirmation of Acceptance for Studies – CAS), care este un atestat în format electronic ce conţine detalii despre cursul respectiv. Lista instituţiilor de învăţământ acreditate de Ministerul de Interne se găseşte aici.

De asemenea, tinerii trebuie să stăpânească limba engleză la nivelul mediu B2 (aşa cum este definit în Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi străine) atunci când studiile sunt la nivel de diplomă de licenţă (RQF 6) sau mai înalt. Studenţii care merg la studii sub nivel de diplomă de licenţă trebuie să demonstreze stăpânirea limbii engleze la nivelul B1.

Viza de studii (Student Route)

Traseul pentru această viză necesită o dovadă a existenţei unor mijloace financiare ca parte a procedurii de solicitare. Cu toate acestea, România şi multe alte ţări nu se află de obicei sub incidenţa necesităţii de a dovedi existenţa de mijloace financiare cu excepţia unor situaţii excepţionale. În asemenea situaţii solicitanţii vor fi contactaţi de Serviciul Britanic pentru Vize şi Imigrări (UK Visas and Immigration) după depunerea cererii. Găsiţi aici mai multe informaţii despre acest subiect.

Instituţiile de învăţământ superior din Marea Britanie îşi stabilesc fiecare propriile taxe de studii pentru studenţii străini, aşa că persoanele care doresc să meargă la studii trebuie să verifice direct care sunt taxele la acea instituţie la care vor să meargă.

Studenţii care vor ajunge în Marea Britanie după 1 ianuarie 2021 şi vor începe cursurile înainte de sfârşitul lunii iulie 2021 vor fi eligibili pentru statutul de plătitor de taxe de studii la nivelul unui student cetăţean britanic şi vor primi şi o subvenţie pentru taxa de studii pe durata cursurilor la care participă.

Condiţia este de a fi locuit în Marea Britanie, Zona Economică Europeană (UE plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia) sau Elveţia pe o perioadă mai mare de 3 ani înainte de a fi făcut cerere de viză de studii. Totuşi, în cadrul noului traseu de obținere a vizei de studii, ei vor trebui să facă cerere de viză de studii înainte de sosirea în UK.

Studenţii care intenţionează să ajungă în Marea Britanie după 1 ianuarie 2021 şi să înceapă cursurile după data de 1 august 2021 nu vor mai fi eligibili pentru statutul de plătitor de taxe de studii la nivelul unui student cetăţean britanic.

Cei aflaţi la studii în Anglia nu vor fi eligibili pentru sprijin financiar acordat studenţilor. Cei aflaţi la studii în Ţara Galilor, Scoţia sau Irlanda de Nord vor trebui să verifice pe plan local la organismele relevante de finanţare a studenţilor dacă se încadrează în criteriile pentru obţinerea de sprijin financiar.

Viza de studii postuniversitare (Graduate Route)

Traseul pentru această viză va fi lansat în vara lui 2021, iar un student eligibil trebuie să fi finalizat cu succes studii de licenţă sau mai înalte în Marea Britanie (cu excepţia cazurilor unde există permisiunea pentru studii din străinătate sau studiile la distanţă au fost necesare din cauza Covid-19) şi să deţină viză de reşedinţă ca student valabilă la acel moment. Cei ce primesc viza vor putea locui şi munci în Marea Britanie, sau a căuta un loc de muncă, pe o perioadă de 2 ani (3 ani pentru doctoranzi). Acest traseu nu beneficiază de nici un fel de subvenţii şi va permite și accesul la obținerea permisului de muncă, dacă pot îndeplini cerinţele.

Nu există obligaţia de a dovedi existenţa de mijloace financiare şi solicitanţii nu vor fi obligaţi să demonstreze stăpânirea limbii engleze, deoarece vor fi demonstrat deja acest lucru prin absolvirea studiilor de licenţă la o universitate britanică.

Viza pentru elevi (Child Student Route)

Există o viză separată pentru elevi, disponibilă pentru copii cu vârsta între 4 şi 17 ani. Pentru această viză solicitanţii vor trebui să demonstreze că au o ofertă necondiţionată pentru un loc la o şcoală independentă; dispun de mijloace financiare pentru achitarea taxelor de şcolarizare şi a cheltuielilor de trai; au consimţământul în scris al părinţilor sau tutorelui pentru a învăţa în Marea Britanie; dacă au 16 ani sau peste, că sunt într-adevăr elevi (ceea ce ar putea implica participarea la un interviu pentru stabilirea credibilităţii).

Alexandra Voinescu © 16.11.20


CITEȘTE ȘI...

Close
Close