Vizele disponibile pentru cei care vor să muncească în UK începând din 2021

Noul sistem de imigrare, care va intra în vigoare din ianuarie 2021, prevede două tipuri de vize pentru străinii care vor să muncească în UK:

  • pentru lucrători calificați
  • pentru lucrători înalt calificați (talent global)

Lucrători calificaţi (Skilled Workers Route)

Sunt eligibili cei care demonstrează că:

  • au o ofertă de muncă – susţinută de un sponsor agreat de Ministerul de Interne – la nivelul de calificare corespunzător, din partea unui angajator cu sediul în Marea Britanie
  • au obţinut salariul minim corespunzător calificării (adică 25.600 lire sau salariul actual pentru locul de muncă efectiv, oricare dintre cele două va fi cel mai mare)
  • stăpânesc limba engleză la nivelul mediu B1 (aşa cum este definit în Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi străine)

Dacă solicitantul câştigă între 20.480 lire (pragul minim de salariu pentru toţi lucrătorii calificaţi) şi 25.600 lire, este posibil să ceară viză de lucrător calificat dacă are un loc de muncă într-un domeniu care suferă de lipsă de forţă de muncă, dacă are un doctorat într-un subiect relevant pentru locul de muncă ori dacă este nou-venit pe piaţa muncii din Marea Britanie (cerinţa salariului pentru nou-veniţi va fi cu 30% mai scăzută decât cea pentru lucrători cu experienţă indiferent de domeniu, până la limita inferioară de 20.480 lire).

În particular, lucrătorii din domeniul sanitar și de asistență socială trebuie să demonstreze că au o ofertă de muncă într-unul dintre posturile calificate definite în cadrul NHS sau al sectoarelor aflate în legătură directă cu acesta, precum și că au obţinut salariul minim corespunzător calificării.

Aceasta este o viză în procedură rapidă, cu taxe de cerere mai mici şi sprijin direct pe tot parcursul procesului de procesare a cererii. Solicitanţii şi aparţinătorii lor vor fi scutiţi de la plata suprataxei de sănătate pentru imigrare şi vor beneficia de taxe de cerere mai mici.

Lucrători înalt calificaţi (Global Talent Route)

Pentru această viză nu este necesară o ofertă de muncă prealabilă, nici obţinerea anterioară a unui salariu minim, nici cerinţa mijloacelor financiare de întreţinere și nici cerinţa stăpânirii limbii engleze până ce nu fac cerere de rezidenţă permanentă.

Aceasta este o viză flexibilă, valabilă până la 5 ani. Este disponibilă pentru solicitanţii din știinţă şi medicină, știinţe umanist, inginerie, cercetare ştiinţifică, tehnologie informatică, arte şi cultură.

Solicitanţii trebuie însă să fie persoane cu recunoaştere internaţională sau să se fi dovedit foarte promiţători şi să aibă şanse mari să devină lideri în domeniul lor, precum și să primească scrisoare de susținere de la un organism competent din domeniul Talent Global. Există şase asemenea organisme competente aprobate de Ministerul de Interne britanic, lista lor fiind publicată aici. Cererea de viză se va face nu mai târziu de 3 luni de la primirea scrisorii de susţinere.

Există și o opţiune de procedură rapidă pentru savanţi şi cercetători de top, procedură aflată în competenţa agenţiei naţionale de finanţare UK Research and Innovation.

Această opţiune se adresează solicitanţilor din domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii (STEM) care au primit un premiu denumit după o somitate sau o bursă de prestigiu, dețin o funcţie universitară în cadrul unei instituţii de învăţământ superior, instituţii de cercetare ştiinţifică sau institut eligibil, respectiv fac parte dintr-o echipă de cercetători finanţată din fonduri publice şi care a primit finanţări sau premii de prestigiu.

Constantin Bunea © 14.11.20


CITEȘTE ȘI...

Close
Close